Paweł Kopieć

kopiec

Ekspert z dziedziny analiz finansowych i ekonomicznych. Od dziesięciu lat zaangażowany w pozyskiwanie zagranicznych środków pomocowych, głównie związanych z infrastrukturą ochronyśrodowiska, gospodarką komunalną i transportem. Doradza spółkom komunalnym i gminom realizującym projekty inwestycyjne w ramach POIiŚ i MRPO. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania modeli finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć z różnych dziedzin gospodarki, w ramach różnych programów operacyjnych. W zakresie kompleksowych analiz finansowo-ekonomicznych współodpowiedzialny za sukces wielu projektów inwestycyjnych o łącznej wartości dotacji przekraczającej miliard złotych. Od lat związany z wiodącą krakowską firmą konsultingową, gdzie kieruje Działem Konsultingu Finansowo-Ekonomicznego. Współzałożycieli współwłaściciel Koekspert.

Handcrafted by Bebel

top