Katarzyna Reikowska

IMG_0168

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński), Politologii (Uniwersytet Pedagogiczny) oraz Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Specjalistka w dziedzinie funduszy UE, biznesplanów, studiów wykonalności oraz rozliczania projektów. Skutecznie pozyskuje i rozlicza środki na start-upy, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz na przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z obszaru kapitału ludzkiego. W latach 2007-2011 Kierowniczka zespołu ds. realizacji projektu oraz członek Komisji Oceny Projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie związana z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie koordynuje jednym z projektów edukacyjnych oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych.

Handcrafted by Bebel

top